Oarţa de Sus – Biserica Baptistă (TUR VIRTUAL)

Oarta de Sus motiv popular 2

Oarta de Sus motiv popular 2

Biserica baptistă fiinţează în Oarţa de Sus încă din anul 1919. Întemeietorii acestui lăcaş de cult au fost Simion IACOS şi Teodor ZAHARIA, care fuseseră botezaţi de pastorul Lazăr Talpes în biserica baptistă din Detroit în 1916. În 1923, biserica baptistă din Oarţa de Sus funcţiona deja cu autorizaţie.
De-a lungul anilor, aici au slujit urmatorii păstori:
– Ion BALANEANU 1920-1940 (în 1922 a oficiat primul botez din Oarţa de Sus, cu 6 persoane)
– Nicolae MICLAUS 1940-1947
– Vasile GREEL 1948-1953
– Ghiţă ALEXANDRU 1953-1962
– Moise RESTEA 1962-1972
– Simion RUSU 1972-1992
– Ioan BEL 1992- până în prezent
Cultul baptist cunoaşte amploarea maximă în Oarţa de Sus, în 1957, când număra peste 100 de persoane.
În 1930 a fost înfiinţată fanfara, iar în 1933 corul bisericii.
Biserica baptistă din Oarţa de Sus a fost prigonită în perioada interbelică, fiind închisa între anii 1938 şi 1939.

Oarta de Sus motiv popular 2